Khóa học Kế toán TÀI CHÍNH Nâng cao Chuyên sâu

  *.Lớp :   Học Kế toán TÀI CHÍNH NÂNG CAO CHUYÊN SÂU


 * Đặc biệt :   Bạn sẽ trở thành Kế toán Giỏi - Am hiểu sâu Kế toán và Thuế của các ngành Sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng .v.v - Có khả năng giải quyết mọi vấn đề khó của Công ty - Đồng thời có thể Tư vấn Tài chính giúp Giám đốc ra quyết định tối ưu nhất cho Doanh nghiệp. 

* Khai giảng Gò Vấp :    Click - Xem !

* Khai giảng Tân Phú :   Click - Xem !

 * Học phí :    Khóa /1,9Tr  
       > Học viên đóng trước ngày KG giảm Học phí: 200.000đ  
  
B. Đối tượng :

  • Bạn đã học qua lớp Kế toán doanh nghiệp Thực Hành ... 
  • Sinh viên chuyên ngành Kế toán Tài chính tại các trường TC/CĐ/ĐH.
  • Các KT Viên, KT Tổng hợp, KT Trưởng cần thực tế sâu rộng hơn..

C. Nội dung :   Gồm 04 phần chuyên đề.

   I. Kế toán tài chính:  "Xử lý 6 vấn đề phức tạp trong các DN lớn theo đúng các Chuẩn Mực Kế Toán và Chế độ Kế toán Việt nam hiện nay"

     1. Tài sản cố định thuê tài chính
  

     2. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu.

     3. Chênh lệch tỷ giá.

     4. Đầu tư bất động sản.

     5. D.Thu - chi phí của Hợp đồng xây dựng

     6. Thuế mới - Giải quyết các vấn đề khó/ bị phạt trong DN.


   II. Phân tích Báo cáo Tài Chính:  "Phân tích 3 vấn đề quan trọng của DN"
     1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán

     2. Phân tích các khoản công nợ Phải thu, Phải trả

     3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.


   III. Kế Toán Quản Trị:  "Tư vấn để giúp ban Giám Đốc ra các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 3 vấn đề"

     1. Phân tích mối quan hệ : Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận.

     2. Định giá sản phẩm.

     3. Thông tin thích hợp với Quyết định ngắn hạn.


   IV. Quản lý Thuế : Gồm 2 phần 

    
     1. Cập nhật các chính sách mới về Thuế và Hóa đơn.

     2. Áp dụng xử lý các tình huống KHÓ GIẢI QUYẾT về Thuế trong DN.

Tài liệu Học Kế toán Tài chính Nâng cao Chuyên sâu
V.V...


V.V...


V.V...
              V.V...

              V.V...


             

 V.V...Tài liệu Khóa học lớp Kế toán tài chính Nâng cao Tổng hợp chuyên sâu - Tai lieu khoa hoc lop ke toan tai chinh nang cao tong hop chuyen sau 
chênh lệch tỷ giá - chenh lech ty gia - 
Co phieu Trai phieu - cổ phiếu trái phiếu
Cho thue tai chinh bat dong san
cho thuê tài chinh bất động sản
Thue thu nhan doanh nghiep
Thuế thu nhập doanh nghiệpKẾ TOÁN TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH & Trình bày trên BCTCKế toán tài chính nâng cao chuyên sâu - kế toán tscd tài sản cố định thuê tài chính chuẩn mực kế toán
thuê thông thường san xuat hoat đông kinh doanh tổ chức tài chính

ke toan tai chinh nang cao chuyen sau ke toan tscd tai san co dinh thue tai chinh chuan muc ke toan
thue thong thuong san xuat hoat dong kinh doanh to chuc tai chinh

Văn phòng: 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp Mở cửa từ: Sáng(8h30"- 11h30") ; Chiều(2h30" - 8h)